JUVÉDERM® je prvotřídní obličejová výplň, kterou doporučují lékaři a která je podložena rozsáhlým klinickým testováním. Aby mohl lékař rozhodnout, zda jsou pro Vás produkty JUVÉDERM® vhodné, bude se Vás ptát na Vaši anamnézu.

Pokud ve Vašem případě platí následující, řekněte to svému lékaři:
  • Máte v anamnéze těžké alergie s výskytem anafylaxe, vícečetné těžké alergie, alergie na kyselinu hyaluronovou nebo jiné výplňové produkty, případně alergie na lidokain nebo jiná lokální anestetika.
  • Máte v anamnéze autoimunitní onemocnění, opakující se bolesti v krku, revmatickou horečku, epilepsii nebo porfyrii.
Níže jsou uvedeny důležité informace ohledně ošetření, které je před ošetřením potřeba zvážit a prodiskutovat s lékařem. Pomůžete tak zabránit neuspokojivým výsledkům a komplikacím:
  • V současnosti užíváte léky, které prodlužují krvácení – jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin), nesteroidní antiflogistika nebo antikoagulancia – u každé injekce se tak může objevit déletrvající krvácení. Je třeba, abyste o veškerých lécích, které v současnosti užíváte, informoval(a) svého lékaře.
  • V nedávné době jste podstoupil(a) jiná ošetření povrchu kůže (např. ošetření laserem, peeling nebo dermabrazi) nebo jste již v minulosti používal(a) výplně.
  • Máte kožní infekce nebo zánět, jako je akné nebo opary.
  • Často se Vám tvoří jizvy.
  • Jste těhotná nebo kojíte, případně jste mladší 18 let (21 let, jde-li o ošetření rtů), protože bezpečnost produktů JUVÉDERM® nebyla pro příslušný věk stanovena.


K možným vedlejším účinkům spojeným s produkty JUVÉDERM® patří přechodné reakce v místě podání injekce, jako je zarudnutí, otok, svědění, bolest, ztuhnutí, vznik bulek, modřin a změna barvy. Tyto reakce se mohou vyskytnout ihned nebo mohou být opožděné a mohou přetrvávat až jeden týden. Injekce do rtů jsou spojeny s výraznějším otokem a vznikem modřin vzhledem k jedinečné fyziologii této oblasti. Stejně jako v případě každé injekce, existuje riziko infekce. Toto není úplný seznam vedlejších účinků. Pokud budou zánětlivé reakce přetrvávat déle než jeden týden nebo pokud se objeví jiné vedlejší účinky, vyhledejte co nejdříve lékařské ošetření.